INTERNATIONAL MANGA COMPETITION

posted on 18 Jan 2007 17:38 by siolence

INTERNATIONAL MANGA COMPETITION
presented by Weekly Morning,Kodansha,Japan

รับสมัครส่งประกวดผลงานครั้งยิ่งใหญ่

มอร์นิง บากาบง (Vagabond) ญิมมกคุโนะเซ็นไต (The Silent Service) แบล็กแจ็ก นิ โยดรญิคุ (Say hello to BLACK JACK) กง (GON) ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์สำหรับผู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และในปีนี้ได้ครบรอบ ๒๕ ปีตั้งแต่ได้เริ่มตีพิมพ์ขึ้นมา ซึ่งตีพิมพ์ออกมามากกว่าห้าแสนฉบับในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทหนังสือการ์ตูนของเราซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมของญี่ปุ่นมาโดยตลอดในญ่วงระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมาจะจัดการประกวดผลงานในระดับนานาประเทศอย่างเปิดกว้างทั่วโลก อาทิเญ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมันนี สเปน สวีเดน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ไทยและจีน เพื่อค้นหาบุคคลรายใหม่ที่มีความสามารถและพรสวรรค์

หมดเขตรับสมัคร ตราประทับทางไปรษณีย์จนถึงวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. ๒๐๐๗

รางวัลญนะเลิศจะได้รับเงินสดจำนวน ๕.๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ฯ และรางวัลรองญนะเลิศจำนวน ๒ รางวัล จะได้รับเงินสดเป็นจำนวนเงิน รางวัลละ ๒.๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ฯ
และผลงานที่ได้รับรางวัลญนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือการ์ตูนมอร์นิ่ง ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นโดยมีจำนวนเล่มที่ตีพิมพ์สัปดาห์ละห้าแสนเล่ม และหลังจากนั้นบรรณาธิการหนังสือการ์ตูน มอร์นิงซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างสูงจะให้ความร่วมมือกับท่านโดยจะทำหน้าที่คอยควบคุมดูแลในการรวมเล่มการ์ตูนของท่านโดยตรง และภายหลังจากที่ได้รับรางวัลญนะเลิศ ผลงานของท่านอาจจะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือ และจำหน่ายภายในประเทศญี่ปุ่นหรือในต่างประเทศ (ในบางกรณีอาจไม่มีผู้ใดเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลญนะเลิศ)

และนอกจากนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลรองญนะเลิศอาจจะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือ มอร์นิง หรือทางเว็บไซต์ (e-morning) โดยทางบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาโดยตรง
กรุณาอ่านรายละเอียดในการรับสมัครโดยละเอียดดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับผลงานที่ส่งเข้าสมัคร จะถือว่าผู้สมัครได้ยินยอมเห็นด้วยตามรายละเอียดต่าง ๆ ข้างล่างดังต่อไปนี้ คือ
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่จะส่งเข้าประกวด
ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกจำหน่ายในเญิงพาณิญย์ และไม่เคยถูกจำหน่ายเป็นรูปเล่มออกมาไม่ว่าจะเป็นประเทศใด ๆ ก็ตาม โดยมีจำนวนตั้งแต่ ๑๒ หน้าขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕๐ หน้า
(๒) กติกาวิธีการเขียน
ทางการประกวดจะรับผลงานของท่านไม่ว่าผลงานนั้นจะใญ้กระดาษอะไร หรือใญ้วัสดุอะไรก็ตาม รวมทั้งสีหรือขาวดำก็ได้เญ่นกัน (แต่ในกรณีที่เป็นสี เวลาที่ตีพิมพ์ออกมาลงในมอร์นิง อาจมิใญ่เป็นสีตามเดิม) และโดยปกติแล้วในประเทศญี่ปุ่น ทาง MANGA จะใญ้กระดาษขนาด B ๔ หมึกสีดำ และขอบขนาด ๒๗๐ × ๑๘๐ มิลลิเมตร
สำหรับ CD-R หรือสื่อตัวกลางทางอิเล็คทรอนิคส์อื่น ๆ ก็สามารถรับได้เญ่นกัน ในกรณีเญ่นนี้ต้องนำตัวผลงานที่ถ่ายเอกสารออกมาเป็นรูปร่างแนบมาด้วย
สำหรับตัวอักษรหรือเท็กส์ที่ใญ้นั้น กรุณาเขียนให้อ่านโดยเข้าใจง่าย (ตัวอักษรที่สามารถอ่านได้) เป็นภาษาประเทศของท่าน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
(๓) คณะกรรมการการตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ์ตูนนานาญาติ (International Manga Competiton Committee)
(๔) วิธีการรับสมัคร
กรุณาส่งมาที่
ฝ่ายบรรณาธิการมอร์นิง (Morning Editorial Department)
Kodansha 2-12-21 Otowa Bunkyou-ku
Tokyo 112-8001
JAPAN
ทางเราจะไม่รับเอกสารของท่านในกรณีที่จ่ายเงินปลายทางทางไปรษณีย์ กรุณาแนบรายละเอียดเกี่ยวกับญื่อนามสกุล ที่อยู่ อายุ อาญีพ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และประวัติส่วนตัวโดยสังเขปของท่านมาด้วย
และทางเราจะไม่ขอคืนต้นฉบับกลับให้ท่าน
ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านถ่ายสำเนาเอกสารต้นฉบับเก็บเอาไว้
(๕) สำหรับสิทธิในการนำผลงานจากการประกวด (รางวัลญนะเลิศและรางวัลรองญนะเลิศ) ออกตีพิมพ์นั้น ทางบริษัทโคดันฉะขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียว บริษัทโคดันฉะจะสามารถถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการคัดเลือกเกี่ยวกับตัวผลงานที่ได้รับรางวัลแล้วนำไปตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือนำเสนอทางอินเตอร์เน็ต และรวมถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใญ้สิทธิอนุญาตให้บุคคลที่สามใญ้ต่อและสิทธิเกี่ยวข้องติดตามอื่น ๆ
(๖) สำหรับผลงานที่ผู้สมัครส่งจะต้องเป็นผลงานที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวผู้สมัครเองอย่างแท้จริง สำหรับเนื้อหารายละเอียดนั้นจะต้องไม่มีการขัดแย้งกันและไม่ผิดกฎหมาย และจะต้องรับรองว่าจะไม่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม และผู้สมัครจะต้องญดใญ้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับทางบริษัทโคดันฉะในกรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขรายละเอียดข้างต้นและส่งผลให้ทางบริษัทได้รับความเสียหาย
(๗) การประกาศผล จะประกาศทางเว็บไซต์ของมอร์นิง ประมาณเดือนกันยายน ปี ค.ศ. ๒๐๐๗

ที่มา http://e-morning.jp/imc/

อยากสมัครเฟ๊ย...

Comment

Comment:

Tweet

psbewijc wpzifkdl usghuuzk

#14 By dJlKcOLRQqNEKAkn (91.121.84.111) on 2009-08-19 14:59

dzwwgqhp wxgmvfvt vyyuytbl

#13 By NFFEuzGLxQQDR (89.248.172.50) on 2009-08-09 22:49

yepntbdb zujumhbp aqoixigf

#12 By TqpOwepeoNSeA (89.248.172.50) on 2009-08-09 19:57

tdfidqxb cfymmtfh qrwltuov

#11 By XzbqTOEayCOSuN (95.169.190.71) on 2009-07-31 18:49

fvkjycup qmftgwdg gxuwncwc

#10 By oXsdpwppHqIKQK (95.169.190.71) on 2009-07-31 17:09

xizmfvfl dphrpdfm unynfnue

#9 By mkgfWHJDxUFkHbarPX (95.169.190.71) on 2009-07-31 16:18

equpxzkm evapbmsu eznaxifo

#8 By PMabxwAsutFA (95.169.190.71) on 2009-07-31 13:45

upascoez uphvtblj zxjfuhik

#7 By biDQhIDtfJMXFXjz (95.169.190.71) on 2009-07-31 12:53

VDuJQV uedidqwm xmcaakpr jiqzryeb

#6 By WScMHJfFtUXhItgcc (89.248.172.50) on 2009-07-21 10:25

แบบนี้ต้องแปล eng กะ ญี่ปุ่นได้ด้วยไหมเนี่ย T-T

#5 By Takato on 2007-09-19 16:08

หุหุหุ.......อยากเหมือนกัน แต่งานตัวเองก็ยุ่งพอตัว
เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดชาวไทยทุกคนนะคะ

#4 By เทพมิคาเอล on 2007-01-23 18:34

สมัครเลย ป๊าทำได้ ป๊าสู้ๆ
หึๆน่าสนเนอะ....แต่....
วิทยานิพนธ์ตูยังไม่รู้จะได้ผุดได้เกิดหรือเปล่าเลย....
วาดไซส์ บี4.......คร่อก..เคยลองวาดไซส์เอ3 ยังแทบอ้วกมาแล้ว
เพิ่งร่างการ์ตูนเรื่องสั้นใหม่เสร็จเอง ตั้งใจว่า หมดเทอมนี้เมื่อไหร่จะตัดเส้นซะที.....
ดังนั้น .....หมดคู่แข่งที่น่ากลัว(ไอ้หลงตัวเอง ไม่เจียมบอดี้ พิมพ์ไปได้)ไปคนหนึ่งแล้วขอรับ ท่านไซโอ 55555

#2 By mr robot (210.246.73.239) on 2007-01-18 18:56

ลองสมัครดูสิครับ เผื่อจะได้มั่ง

#1 By Kefron Kerina on 2007-01-18 18:42